Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Stichting KEES (NL). Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de site openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting KEES (NL). Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel, gebruik.

De informatie op keescultuurvrijwilligers.nl is met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Stichting KEES (NL) spant zich te allen tijde in om alle betrokkenen te informeren over gebruik van hun (beeld-)werk, citaten, etc. Wanneer je van mening bent dat een plaatsing in de media van Stichting KEES (NL) in strijd is met een copyright in jouw bezit, ontvangen we hierover graag bericht via info@keescultuurvrijwilligers.nl. Stichting KEES (NL) sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de website.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Stichting KEES (NL) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vacatures op de vacaturebank of op websites waarnaar verwezen wordt. Stichting KEES (NL) is dat ook niet voor andere websites die verwijzen naar deze website.

Als je vragen hebt over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@keescultuurvrijwilligers.nl.

Stichting KEES (NL) behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. Laatste wijziging: 7 augustus 2017.