New Dutch Connections

New Dutch Connections (NDC) inspireert en motiveert (ex)asielzoekers om in zichzelf en in hun talenten te geloven door anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen. Sinds 2015 doet NDC dat binnen de ToekomstAcademie (TA), waarin naast de training Ondernemen In je Eigen Toekomst (OIET) ook partnerschappen aangegaan worden met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met als doel een interessant en divers aanbod te creëren voor asielzoekersjongeren. Belangrijkste doelstelling van NDC is jongeren te empoweren en economisch zelfredzaam te maken.

TOEKOMST ACADEMIE UTRECHT ZOEKT COACHES EN MAATJES VOOR JONGE VLUCHTELINGEN

De ToekomstAcademie Utrecht is continu op zoek naar mensen die een aantal uur per week jonge (ex)asielzoekers in de leeftijd van 15-30 jaar willen ondersteunen in het (her)ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en creëren en grijpen van kansen. Mensen die samen met deze jongeren de blik willen richten op de toekomst, waar deze ook mag zijn.

Wij organiseren in februari weer nieuwe leermodules bij verschillende bedrijven in Utrecht. Tijdens deze twaalf weken durende trainingen maken de jongeren kennis met nieuwe vakgebieden, herontwikkelen ze hun talenten en verbreden ze hun netwerk in Nederland! Daarnaast worden de jongeren gekoppeld aan een coach en maatje. Een coach, meestal iemand met al wat jaren werkervaring, ondersteunt de jongere tijdens deze trainingen en verbreedt het netwerk van de jongere. Maatjes zijn er om o.a. leuke of toekomstgerelateerde activiteiten te ondernemen!

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

Bij New Dutch Connections doe je werkervaring op én help je jonge vluchtelingen hun talenten en toekomstdromen te realiseren.

INZET EN BESCHIKBAARHEID

Gemiddeld 2 tot maximaal 4 uur per week, gedurende minimaal 4 maanden.