De arbeidsmarkt in de evenementensector, een megagroot probleem of prima op te lossen? Met een goed gevuld evenementenjaar voor de boeg lijkt juist personeel, met alle onduidelijkheden, een drama te worden. Wat moeten we verwachten, hoe pakken we het aan met bijvoorbeeld stages, opleidingen, werving? Waar vinden we de medewerkers van onze toekomst? KEES praat mee op ESNS over dit onderwerp samen met o.a. Berend de Vries van de VNPF , Willem Westermann van de VVEM en Lotje Horvers van Backstage Pass.