Onze trainingen hebben een interactief karakter waarbij ervaren, delen en reflecteren centraal staan. Er wordt gewerkt met concrete voorbeelden en actieve spelvormen.

KEES-trainers zijn professionals die actief zijn in het culturele veld. Ze hebben jarenlange ervaring. Hun voorbeelden zijn aansprekend en hun kennis is up-to-date. Ze weten hoe de praktijk werkt.