KEES heeft zich sinds 2009 ontwikkeld van een Utrechts project tot een landelijke stichting die brede dienstverlening aanbiedt. Hanneke Hulshof neemt na tien jaar KEES afscheid als directeur. Wie neemt het directeurschap over en zet de landelijke uitbreiding voort? Zodat KEES nóg meer culturele organisaties kan ondersteunen bij hun vrijwilligersmanagement. Voor gelukkige vrijwilligers en een sterke cultuursector. Hieronder lees je een uitgebreide versie van de vacature directeur KEES Cultuurvrijwilligers.

 

VACATURE DIRECTEUR KEES CULTUURVRIJWILLIGERS

Aanvang in overleg, op zzp-basis
Basis van 8 uur per week + aanvullende uren op opdracht/projectbasis

OVER KEES

KEES biedt dienstverlening rondom vrijwilligersmanagement aan culturele organisaties, zoals poppodia, filmhuizen, musea en festivals. KEES is gevestigd in Utrecht, bestaat sinds 2009 en is sinds 2017 een zelfstandige landelijke stichting. We zijn een informele netwerkorganisatie en worden gekenmerkt door de begrippen positiviteit, flexibiliteit, inclusie en eigen regie.

Bekijk onze website en social media om een indruk te krijgen van onze organisatie en stijl.

Onze overtuiging

KEES houdt van cultuur en van de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Want cultuur zorgt ervoor dat deze mensen zich goed voelen, contact kunnen maken en dat zij -en alle anderen die ervan genieten- dingen met andere ogen leren bekijken. Cultuur zorgt voor bezinning, verwondering en groei. Dingen waar KEES fan van is.

Zonder vrijwilligers zou de (maatschappelijke impact van de) culturele sector veel kleiner zijn. Of misschien zelfs helemaal niet bestaan. KEES wil deze mensen daarom bedanken voor hun inzet. Omdat dat goed voelt, maar ook omdat investeren in vrijwilligers een grote meerwaarde heeft voor de culturele sector. Goed met je vrijwilligers omgaan is slim. Extra aandacht voor bedanken, trainen, werven, selecteren en begeleiden zorgt voor een gemotiveerd, deskundig en tevreden team. Dit straalt af op de kwaliteit van ‘het product’ en de ervaring van de bezoeker. En, minstens zo belangrijk: mensen een fijne vrijwilligersplek bieden, geeft ook allerlei voordelen voor hen en daarmee de samenleving. Mensen vinden in vrijwilligerswerk een zinvolle tijdsbesteding, maken nieuwe vriendschappen, leren dingen, kunnen iets betekenen voor hun buurt of stad en vinden bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk betaald werk.

Dat is waarom KEES met veel liefde en gedrevenheid culturele organisaties ondersteunt op het gebied van trainen, werven, coördineren en bedanken van vrijwilligers en het adviseren over en ontwikkelen van vrijwilligersbeleid.

Doelgroep

KEES zet zich in voor individuele vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en organisaties die (tijdelijk/aanvullend) vrijwilligers inzetten binnen de amateurkunst, cultuureducatie, archieven, architectuur en stedenbouw, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, landschapsarchitectuur, letteren en bibliotheken, media, monumenten en archeologie, musea, muziek en theater.

Het team

De kern van KEES bestaat uit de directeur, een financieel medewerker en een communicatiemedewerker. Zij werken allen op zzp-basis. Regelmatig werkt er een vrijwilliger of stagiaire mee in de kantoororganisatie. Andere betrokken zzp’ers zijn de projectleider van KEES Bouwt, de twee ondernemers achter de KEES Academie, de coördinator van de KEES-vacaturebank en de projectleider Vrijwilligerscoördinatie. Daarnaast is er een groep van trainers en vrijwilligerscoördinatoren. De frequentie van hun inzet en betrokkenheid loopt uiteen. Twee vrijwillige fotografen voorzien KEES van nieuw beeldmateriaal en voor kleine klussen kan er een beroep gedaan worden op de vaste kern van de KEES-vrijwilligersgroep. De dagelijkse organisatie wordt gecontroleerd door een kundig driekoppig bestuur op afstand.

Het huidige aanbod

Training
Open trainingsprogramma* met elke maand een training of masterclass die aansluit bij werkzaamheden van cultuurvrijwilligers.
Trainingen op maat,  waarbij KEES-trainers vrijwilligers van diverse organisaties komen opleiden ‘in huis’.

Werving
– Een vacaturebank waar we vraag en aanbod naar cultureel vrijwilligerswerk samenbrengen.

Advies
– De KEES Academie, een afdeling die advies, bijeenkomsten, opleiding en intervisie aanbiedt aan professionele vrijwilligerscoördinatoren in de culturele sector.
KEES-coach*, een coachingstraject voor projectvrijwilligers door professionals.

Coördinatie
– In opdracht uitvoeren van gedeeltelijke of gehele vrijwilligerscoördinatievoor festivals.

Overig
KEES Bouwt*, een project waarbij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt extra begeleiding krijgen bij het vinden en uitvoeren van cultureel vrijwilligerswerk, om op die manier aan persoonlijke doelen te werken.
– Verhuur van veiligheidspakketten, voor bouw- en transportvrijwilligers.

*) Deze projecten vinden alleen doorgang bij succesvolle fondsenwerving.

Het verdienmodel en corona

Sinds 2019 ontvangt KEES geen structurele subsidie meer. Inkomsten komen uit de verkoop van dienstverlening en uit specifieke opdrachten. Voor bepaalde (nieuwe) projecten worden fondsen aangevraagd. Tot de coronacrisis zat er een stijgende lijn in de eigen inkomsten. Het verschil met de uitgaven, vanwege het wegvallen van de structurele subsidie, wordt opgevangen uit de continuïteitsreserve. Binnen enkele jaren zou dit niet meer nodig hoeven zijn. Dit vraagt ondernemerschap.

Momenteel ligt vanwege de gevolgen van het coronavirus vrijwel alle dienstverlening stil. Vanwege vaste, maar lage, lasten maken we een behapbaar verlies. Alhoewel de normale dienstverlening grotendeels stil ligt, zijn er deze periode ook kansen die aangegrepen kunnen worden om KEES verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten.

OVER DE FUNCTIE

Als directeur werk je samen met medewerkers, projectleiders, coördinatoren en trainers. Je belegt werkzaamheden bij hen en neemt een coachende rol aan. Uiteindelijk ben jij eindverantwoordelijk voor:

– het team van zzp’ers; je gaat over de werving en selectie, stelt opdrachtovereenkomsten op en houdt contact over de gang van zaken
– de aanvulling van het team met stagiaires en (kantoor)vrijwilligers
– planvorming, bijbehorende begrotingen en fondsenwerving
– externe samenwerking
– financiële verantwoordingen en het opstellen van de jaarrekening (in samenwerking met externe boekhouder)
– kwaliteit en continuïteit
– beleid en uitbreiding/alternatieve dienstverlening n.a.v. coronamaatregelen

Je legt verantwoording af aan het bestuur.

We zijn op zoek naar iemand die KEES een stap verder kan helpen. Bijvoorbeeld door het eigen netwerk aan te spreken en in te zetten, nieuwe partnerschappen te sluiten, het afzetgebied te vergroten en aanvullende dienstverlening te ontwikkelen.

WAT BRENGT KEES JOU

 • Zinvol werk waarin je bijdraagt aan de kwaliteit van de culturele sector en de persoonlijke ontwikkeling van individuen.
 • De vrijheid om (de diverse) werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en het kunnen bepalen van je eigen inhoudelijke en praktische agenda.
 • Contact met een breed scala aan geweldige zzp’ers en vrijwilligers.
 • Een overeenkomst van opdracht op jaarbasis. De eerste overeenkomst loopt tot eind 2020.
 • Tot eind 2020 8 vaste uren per week a 30 euro per uur exclusief btw. Hierna stel je in overleg met het bestuur een nieuwe begroting en opdracht voor 2021 vast.
 • De vaste uren kun je aanvullen met projectgerelateerde uren op basis van verkoop en fondsenwerving. Jij bepaalt wat je zelf doet en wat je uitbesteedt aan collega’s. Voorbeelden zijn coördinatie verkoop trainingen, adviesopdrachten en bijdrage KEES Bouwt.
 • Een kantoor in Utrecht waar je op dinsdagen en woensdagen kunt werken.
 • Een (flexibele) inwerkperiode die stopt wanneer we beslissen dat je klaar bent het directeurschap volledig over te nemen.

WIE WE ZOEKEN

We zoeken een zelfstarter in het begin van zijn of haar professionele carrière, die zich voor langere tijd aan KEES wil verbinden. Je straalt vertrouwen en energie uit, hebt een brede interesse en staat graag in contact met mensen. Door je werkervaring in de culturele sector heb je een nuttig netwerk opgebouwd. Je bent bekend met de gang van zaken bij festivals en bij voorkeur ook bij musea, poppodia en/of (film)theaters. Je hebt ervaring met financiën en ondernemerschap. Denk hierbij aan begroten en boekhouden en offertes, projectplannen en fondsaanvragen opstellen. Jouw link met vrijwilligers is onmiskenbaar. Verder bezit je deze eigenschappen:

 • Cultuur- en vrijwilligersliefde
 • Ondernemend en energiek
 • Aanvoerder en samenwerker
 • Onderhandelaar en doorzetter

INTERESSE EN REAGEREN vacature directeur kees cultuurvrijwilligers

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? En heb je serieuze interesse directeur van KEES te worden? Dan ontvangen we je graag je motivatiebrief en cv via werken@keescultuurvrijwilligers.nl. Een filmpje waarin je jezelf kort voorstelt, wordt gewaardeerd. We lezen/ horen in je reactie in ieder geval graag wanneer je zou kunnen starten en hoe je het werk combineert met eventuele andere werkzaamheden. Reageer bij voorkeur zo snel mogelijk en in ieder geval voor 20 juli 2020. Eventuele vragen kun je richten aan huidig directeur Hanneke Hulshof via hanneke@keescultuurvrijwilligers.nl.