Nederlandse Kring van Tekenaars

De Nederlandse Kring van Tekenaars is een vereniging van kunstenaars die de tekenkunst en de ontwikkeling van de tekenkunst in Nederland onder de aandacht brengen van een breed publiek.

In 1947 werd te Amsterdam de Nederlandse Kring van Tekenaars opgericht. Doel van de vereniging was het tekenen te beoefenen als autonome uiting, als doel op zich zonder te dienen als ontwerp of schets voor een ‘groter’ of ‘beter’ kunstwerk. De Kring van vandaag laat een breed scala aan mogelijkheden toe in onderwerp, materiaal en opvatting. Het gebruik van hedendaagse (computer)technieken wordt evenmin geschuwd.

over de functie

Functietitel: Penningmeester

De NKvT is een kleine vereniging van kunstenaars en heeft een vacature voor een penningmeester. De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur van de vereniging en houdt zich bezig met:

  • het beheren van de rekening
  • het maken van de jaarbegroting en de jaarrekening
  • de crediteuren- en debiteurenadministratie
  • het innen van de contributies

De penningmeester is contactpersoon voor de financiële commissie. Het bestuur vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De penningmeester legt twee keer per jaar financiële verantwoording af aan het bestuur en jaarlijks aan de Algemene Ledenvergadering. De tijdsinvestering is gemiddeld ongeveer twee uur per week.

wat bieden we

  • een netwerk in de beeldende kunst
  • ervaring met bestuurswerk
  • toegang tot (openingen van) exposities van leden

reageren of meer informatie

Ben je nieuwsgierig naar meer informatie? Dan gaan wij graag het gesprek aan. Meld je aan bij bestuurssecretaris Rita Rutten: secreariaat@nkvt.nl.