Onbeperkt theater en film

Wij zijn bezig een stichting op te richten die tot doel heeft om mensen met een beperking een podium te bieden. We willen diversiteit in de praktijk brengen. Werken met mensen op basis van gelijkwaardigheid. Hoe willen we dit doen? Door mensen met en zonder een beperking samen professionele theatervoorstellingen en filmproducties te laten maken over verschillende onderwerpen.

  • Secretaris; een enthousiast en gemotiveerd persoon met affiniteit voor film en theater, Goede communicatieve vaardigheden. Affiniteit met inclusie en diversiteit In overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen Bewaken van gemaakte afspraken en besluitenlijsten Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie Schrijven van brieven en andere stukken namens de stichting Archiveren van in- en uitgaande communicatie In- en uitschrijvingen Kamer van Koophandel, juridische zaken en verzekeringen.
  • Penningmeester; een enthousiast en gemotiveerd persoon met affiniteit voor film en theater, Goede communicatieve vaardigheden. Affiniteit met inclusie en diversiteit. Het opstellen van een begroting voor subsidie. Bijhouden van financiële administratie. Omgaan met vrijwilligersvergoedingen. Belastingen. Subsidieafrekening. Maken van financiële verslagen Voorwaarden ter voorkoming van fraude.